0 hlasy, 0 avg
417

Rodokmeny českých panovníků

Vyzkoušejte se.

Víte, kdo byl čí otec, babička, dědeček, či strýc? Kdo po kom nastoupil a v jakém byli vztahu.

Mám pro vás dějepisnou desetiminutovku.

1 / 10

Druhý Habsburk na českém trůnu, Albrecht, nastoupil po smrti Zikmunda Lucemburského 1437. V jakém vztahu byl ke svému přechůdci?

Question Image

2 / 10

Císařovna Sisi patří k nejoblíbenějším postavám rakouské historie. Jak se tato dáma ale zapsala do rodokmenu českých králů? Kolik dětí z jejího manželství s Františkem Josefem usedlo na český trůn a proč?

Question Image

3 / 10

Josef II. nastoupil na český trůn roku 1765. Kdo byl jeho nástupce a v jakém byli příbuzenském vztahu?

Question Image

4 / 10

Ladislav Pohrobek byl po matce Lucemburk a po otci Habsburk. Jak se jeho otec jmenoval?

Question Image

5 / 10

Václav III., poslední Přemyslovec na českém trůně, zahynul roku 1306 dýkou atentátníka v Olomouci. Kdyby se potkal s Karlem IV., jak by Václavovi Karel říkal?

Question Image

6 / 10

Český kníže Oldřich měl jen jednoho nemanželského synka. Jak se jmenoval?

Question Image

7 / 10

A teď něco těžšího. Po Rudolfovi II. nastoupil kdo?

Question Image

8 / 10

Český král a římský císař Karel IV. byl po matce Přemyslovec a po otci Lucemburk. Jak se ale jmenoval jeho dědeček z matčiny strany?

Question Image

9 / 10

Poslední král z rodiny Jagellonců, Ludvík, zahynul roku 1526 v bitvě u Moháče. V jakém příbuzenském vztahu k němu byl jeho nástupce Ferdinand I. Habsburský.

Question Image

10 / 10

Kdo byl otec Václava IV.?

Question Image

Your score is

Vyzkoušejte kamarády a známé.

Jak si asi povedou?

LinkedIn Facebook Twitter
0%

563

Co víte o svatém Václavu?

Otestujte se a zjistěte, jestli si čtvrteční volno zasloužíte.

1 / 9

Svatý Václav žil v:

2 / 9

Přemyslovci ve Václavově době byli:

3 / 9

Svatý Václav byl:

4 / 9

Kterou větu by svatý Václav pravděpodobně nikdy neřekl?

5 / 9

Svatého Václava podle kronikářů nechal zavraždit:

6 / 9

Do budování kultu svatého Václava se hned na počátku své vlády pustil:

7 / 9

Když byl svatý Václav zavražděn, snažil se dostat podle legendy do:

8 / 9

Václava za jeho krátký život potkaly mnohé rodinné strasti. Vyber z následujících rodinných katastrof tu, která se mu určitě nestala.

9 / 9

Proč je pro nás Václav tak důležitý? (Označ všechny správné výpovědi)

942

Kdo měl koho za ženu?

Jak se jmenovaly manželky a partnerky českých panovníků? 💏 

Co si z dějepisu pamatujete?

Víte, kdo patří ke komu?

1 / 5

Oldřich

2 / 5

Ludvík Jagellonský

3 / 5

Břetislav

4 / 5

Ferdinand I. Habsburský

5 / 5

Přemysl Otakar II.

420

Antika kolem nás

Antika je fakt všude kolem nás.

Tak schválně. Víte kde a hlavně proč?

1 / 8

Fašismus

Fašismus jako forma vlády vznikl v Itálii. Svůj název odvozuje od fasces. Co to bylo a k čemu se to užívalo?

2 / 8

Románské jazyky jsou v podstatě zkomolená latina, kterou si místní národy přisvojily a ponechaly i po odchodu římských legií. Označ všechny románské jazyky:

3 / 8

Náš kalendář se nazývá gregoriánský a pochází z 16. století. Vznikl ovšem pouhou reformou kalendáře juliánského. Kdo tedy náš kalendář vytvořil?

4 / 8

Dnes píšeme latinkou. Tedy písmem, kterým psali Římané své latinské texty. České psací písmo se nazývá psaná latinka. Proč?

5 / 8

Čeština jako jeden z mála světových jazyků názvy měsíců počeštila. V mnoha jazycích včetně slovenštiny, ale stále zní v názvech měsíců jména římských božstev. První měsíc (leden) nese jméno boha Jana. Proč? Čeho byl patronem bůh Janus?

6 / 8

Že senát byl hlavním úřadem v Římě, to asi víte. Ale od jakého slova odvozuje svůj název?

7 / 8

Všichni víme, že překročením Rubikonu děláme krok, po kterém už není cesta zpět. Kostky jsou vrženy, abychom užili další rčení, které nám přešlo do krve. Obě promluvy se pojí ke Gaiu Juliu Caesarovi, který Rubikon překročil 49 př. n. l. při pochodu na Řím. Víte ale proč právě tato říčka nese tak zásadní význam?

Question Image

8 / 8

Dnes je cenzor někdo, kdo provádí cenzuru. Tedy určuje, co je a co není přípustné. Jaká ale byla hlavní funkce cenzora ve starém Římě?

735

Jak znáte české panovníky?

Jak znáte české panovníky?

Otestujte se, kam sahají vaše znalosti.

1 / 9

Který český panovník byl posledním korunovaným českým králem?

2 / 9

Kolik let bylo Janu Lucemburskému, když se ujal vlády v Čechách?

3 / 9

Kdo dal zavraždit posledního přemyslovského krále Václava III.?

4 / 9

Který český panovník se bál koček?

5 / 9

Seřaď vládnoucí dynastie, jak šly za sebou:

 

6 / 9

Který český král byl zároveň císařem Svaté říše římské?

7 / 9

Jaký osud potkal knížete Jaromíra, bratra knížete Oldřicha a strýce knížete Břetislava?

(vyber všechny možnosti)

8 / 9

Svatý Václav žil a zemřel v jakém století?

Question Image

9 / 9

Jak se jmenoval první doložený český kníže?

0 hlasy, 0 avg
449
Vytvořil Barbora Jiřincová

Co víte o dějinách Ukrajiny? Mám pro vás nový test!

Co víte o dějinách Ukrajiny?

Vyzkoušejte se. Kdo uspěje, bude se moci pochlubit certifikátem.

A navíc mám pro vás překvapení.

Vyplň formulář, pokud chceš obdržet certifikát.

1 / 26

Kyjevská Rus zahrnovala alespoň část území dnešního (označ všechny, které platí):

2 / 26

Vajgarové - vládci Kyjevské Rusi pocházeli pravděpodobně z:

3 / 26

Označ města, která na Kyjevské Rusi působila jako hlavní:

4 / 26

Roku 1240 Kyjev vyplenili:

5 / 26

Armáda kterého státního útvaru nikdy netáhla územím dnešní Ukrajiny?

6 / 26

Nacházela se alespoň část Ukrajiny pod nadvládou rakouských Habsburků? Pokud ano, tak jaká?

7 / 26

Kdy se (část) území Ukrajiny poprvé octlo pod nadvládou Ruska?

8 / 26

Po tzv. trojím dělení Polska, jehož součástí byla i Ukrajina, bylo území Ukrajiny rozděleno. Pod nadvládou kterého státu mělo národní hnutí nejlepší podmínky k svému rozvoji?

9 / 26

První ukrajinský samostatný stát vznikl roku.

10 / 26

Západní Ukrajina (Volyň, Halič) se po roce 1918 nacházela pod nadvádou:

11 / 26

Organizaci ukrajinských nacionalistů založil:

12 / 26

Ve válce o samostatnost Ukrajinské lidové republiky (1919 - 1921) utvořila ULR spojenectví s:

13 / 26

Halič byla v průběhu druhé světové války okupována:

14 / 26

Kolik milionů obětí měl velký ukrajinský hladomor v 30. letech?

15 / 26

Co bylo bezprostřední příčinou hladomoru ve 30. letech?

16 / 26

Jaká byla reakce nacistického Německa na vyhlášení samostatného státu Stepanem Banderou v červnu 1941?

17 / 26

Příčina volyňských masakrů v létě 1941, kdy ukrajinští nacionalisté vraždili polské civilisty byla:

18 / 26

Jak reagovali Poláci na volyňské masakry?

19 / 26

Kdy došlo k poslední změně ukrajinských hranic?

20 / 26

Propukl na Ukrajině hladomor ještě v dalších letech?

21 / 26

Jakou roli hrálo ukrajinské obilí ve Stalinově politice po roce 1945?

22 / 26

Která událost byla rozhodující pro odcizení ukrajinského obyvatelstva (včetně komunistů) od centra v Moskvě?

23 / 26

Co znamená ukrajinské slovo "majdan?"

24 / 26

V kterém roce vyhlásila Ukrajina nezávislost na SSSR?

25 / 26

90. léta znamenala pro polsko-ukrajinské vztahy:

26 / 26

Co znamenala tzv. denuklearizace Ukrajiny?

Your score is

Průměrné skóre je 63%

Porovnejte své výsledky s přáteli. Jak to zvládnou oni?

LinkedIn Facebook Twitter
0%

1 hlasy, 5 avg
300

Znáte "slavy" ve slovanských dějinách?

Dnes má svátek Jaroslav. Zítra Vlastislav a v sobotu Blahoslav. Slovanské národy měly ve svých dějinách mnoho mužů, jejichž jméno končilo na "slav." Znáte je? A co o nich víte?

Jak se jmenovala matka českých knížat Václava ( + 929/935) a Boleslava (I.)?

Boleslav I. zvaný Ukrutný vytvořil spojenectví s římským císařem Otou I.

Question Image

Proč byl Boleslav II. zván "Pobožný?" Vyber všechny správné možnosti (celkem 3)

Question Image

Emma zvaná královna byla manželkou, kterého českého knížete?

Question Image

Kdo nařídil vyvraždění Slavníkovců?

Označ všechny syny Boleslava II., kteří se vystřídali na knížecím stolci.

Boleslav Chrabrý byl knížetem z jakého rodu?

Question Image

Břetislav I. byl nemanželským synem Oldřicha.

Označ všechna jména přemyslovských králů ve výběru, kteří byly českými králi (králi, nikoliv knížaty)?

Proč se Ladislavovi říkalo Pohrobek (1440 - 1457)?

Jak se jmenoval děd Ladislava Pohrobka (1440 - 1457)?

Ladislav Pohrobek (1440 - 1457) byl jakého rodu?

Český král Vladislav Jagellonský (1456 - 1516) vládl kterému území? Zaškrtni všechny správné možnosti.

Polští panovníci se často označovali bizarními jmény. Označ všechna reálná přízviska polských panovníků. (vyber 6 odpovědí)

A posuneme se dále na východ. Jaroslav tzv. Moudrý vládl v Kyjevské Rusi v jakém století?

Na obou následujících bankovkách je Jaroslav Moudrý. Zkus bez googlení odhadnout, která bankovka jsou ruské rubly a která ukrajinské hřivny. Chceš-li, připoj vysvětlení, co tě k tomuto odhadu vedlo. Vysvětlení můžeš sdílet na sociálních sítítch.

A bonusová otázka: elitní ukrajinský pluk prince Sviastoslava, který zachránil Kyjev v prvních dnech války se takto jmenuje proč? Kdo byl Sviastoslav (945 - 972)?

Your score is

Jak si povedou tvoji přátele?

LinkedIn Facebook Twitter

115

160 let od výročí založení Sokola

Dnes si připomínáme 160 let od založení České obce sokolské. 160 let to není málo. To znamená, že Sokol je starší než naše republika. A právě s jejími dějinami byl po celou dobu pevně spjat.

1 / 6

1. S kterými jmény je spojeno založení Sokola?

(správných je více odpovědí)

2 / 6

2. Jaké jsou sokolské barvy?

3 / 6

3. Jak se zdraví sokolové?

4 / 6

4. František Pecháček patřil k významným osobnostem sokolské historie. Jak a kde zemřel?

Question Image

5 / 6

5. Co si připomínáme 8. října, kdy slavíme tzv. Památný den sokolstva?

6 / 6

6. Čím se zapsal do paměti XI. všesokolský slet roku 1948?

Your score is

Průměrné skóre je 70%

0%

248

Dějiny Maďarska

Co víte o dějinách Maďarska? V dubnu se zde konají parlamentní volby. 400 let jsme byli součástí jednoho státu a přesto se známe tak málo.

1 / 8

Která dynastie stála na počátku maďarské státnosti?

2 / 8

Který český kníže se podílel na vítězství nad Maďary v bitvě na Lechu?

3 / 8

V bitvě u Kressenbrunu Přemysl Otakar II. uherského Krále Bélu IV. porazil.

4 / 8

Matka, kterého českého krále pocházela z Uher?

5 / 8

Vyber všechny české krále, kteří byli zároveň králi v Uhrách.

6 / 8

Rakousko-Uhersko. Od kterého roku smíme používat tento název pro habsburskou monarchii?

7 / 8

Mírová smlouva s Maďarskem po první světové válce byla uzavřena v:

8 / 8

Ve prospěch kterého státu ztratilo Maďarsko po roce 1920 část území? Zaškrtni všechny:

Your score is

Co vědí vaši přátelé o dějinách Maďarska?

LinkedIn Facebook Twitter

86

Co víte o Středoafrické republice?

Vojáci ze Středoafrické republiky (SAR) prý budou na pozvání Vladimíra Putina bojovat po boku ruských vojáků na ukrajinském území. Co o této zemi víte?

1 / 9

Středoafrická republika sousedí s těmito státy - označ všechny.

2 / 9

SAR se dynamicky rozvíjí.

3 / 9

Do získání samostatnosti patřila SAR kterému státu?

4 / 9

Hlavními vývozními artikly SAR jsou - označ všechny.

5 / 9

V 19. století ve východních regionech téměř zaniklo osídlení díky masivnímu úbytku obyvatelstva. Co bylo příčinou?

6 / 9

V jaké roce získala SAR nezávislost?

7 / 9

Středoafrická republika byla také císařstvím. Ano nebo ne?

8 / 9

SAR je od roku 2004 téměř permanentně ve stavu občanské války.

9 / 9

SAR má nejhorší index zdraví na světě.

Your score is

0%

0%
0 hlasy, 0 avg
104
Vytvořeno dne

Chápete dějiny olympiády?

Chápete dějiny olympiády? Ověřte si své znalosti v následujícím testu.

1 / 9

1. Závodili antičtí sportovci nazí nebo je to mýtus?

2 / 9

2. Které olympijské hry poznaly poprvé technologii umělého sněhu?

3 / 9

3. Proč měl MOV odebrat pořadatelství nacistickému Německu roku 1936? Jen jeden z následujících důvodů by byl oprávněný jako porušení olympijské charty

Question Image

Jiné možnosti nejsou správné, protože nebyly v přímém rozporu s olympijskou chartou.

4 / 9

4. Zakladatelé novodobého olympijského hnutí si vážili pouze sportu:

5 / 9

5. Odkud pocházel zakladatel novodobého olympijského hnutí Pierre de Coubertin?

Question Image

6 / 9

6. Antických olympijských her se nesměli zúčastnit...

7 / 9

7. První zimní olympiáda se mohla konat už 1899 v:

8 / 9

8. Afroameričan Jesseho Owense (atletika) se stal hvězdou her v Berlíně roku 1936 (a naboural tak německou představu o nadřazenosti německé rasy).

Jeho fotky obletěly svět. Všude ale jeho slávu nevítali.

Kde se  neobjevila ani jedna jeho fotografie v novinách?

Question Image

9 / 9

9. Invaze do jaké země byla uváděna jako oficiální důvod bojkotu olympijských her v Moskvě (1980) uváděný ze strany USA?

Vyplň formulář, pokud chceš obdržet certifikát.

Your score is

Průměrné skóre je 56%

Jak si asi povedou kamarádi? Sdílej test.

LinkedIn Facebook Twitter
0%

331

Hlavy státu ve Francii

Velmi krátký test o hlavách státu ve Francii, když mají ty volby.

1 / 5

Kdo první se ve Francii tituloval jako prezident?

2 / 5

Na území kterého státu zemřel Napoleon Bonaparte?

3 / 5

Jak se jmenoval poslední francouzský král?

4 / 5

Kdo přemístil ostatky Napoleonova syna Napoleona II. (Orlíka) z Vídně do Paříže?

5 / 5

S kterou minulou francouzskou hlavou státu se nejvíce ztotožňuje Emmanuel Macron?

Your score is

Sdílejte test s přáteli. Jak se jim asi povede?

LinkedIn Facebook Twitter