Kdo je vaše dějepisářka

Mgr. Barbora Jiřincová, PhD.

Když jsem v roce 2006 zasedla do lavice na svém prvním dějepisném semináři, vyučující nás oslovila “historici.” A tehdy jsem usoudila, že dějiny budou můj život. Zároveň jsem chtěla psát a učit. Věděla jsem, že to umím. Ale může mě to uživit?

Cesta to nebyla jednoduchá. Nestačilo vystudovat magistra. Nestačilo vystudovat doktorát. Stezka za snem vedla mnoha odbočkami. Přes práci se zahraničními turisty, překládání a výuku angličtiny. Každá zákruta mi něco dala. A taky přišly dvě roztomilé děti. Ty nejsou odbočka. Jsou inspirace. Ale taky důvod, proč kráčím tak pomalu.

Jakými milníky bych svou cestu vyznačila?

Moje cesta k vám, milí čtenáři

Mé první vystoupení na historické konterenci.

  1. Narodil se mi syn Toníček.
  2. Na jeho počest zakládám svůj první blog.
  • Obhajuji doktorskou práci s názvem Ženy v rekatolizaci a získávám titul PhD v oboru historie.
  • Narodila se mi dcera Zlata.