pochopte

DĚJINY SPORTU

Dějiny sportu patří do dějepisné výuky. Prolíná se v nich každodennost s politikou. Technologický pokrok s pokrokem v medicíně. A zabírá obrovské místo v paměti společnosti.

Co nabízím k dějinám sportu

Pochopte_dejiny_olympiady

Ebook o dějinách olympiády

Stručný, na příběhu založení ebook, který shrnuje dějiny olympiád.

VÍC O EBOOKU
Dějiny sportu - bojkoty her

Články na téma dějin sportu

Píšu články o dějinách sportu. Například ten o bojkotech olympijských her v dějinách.

ČTI ČLÁNEK

Sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a se sny v hlavě