Kurz na téma dějiny nemocí

Stručné dějiny boje západní medicíny s infekcí

Ztrácíte se v džungli diskuzí o dějinách virů, očkování, nemocí a medicíny?


Vaše oblíbená dějepisářka je tu pro vás.

Dějiny nemocí kurz

Proč pochopit dějiny nemocí

 • Poslední dva roky ukázaly, jak nemoci ovlivní naše životy.
 • Stále se o boji s epidemií mluví – všechny strany občas mluví o dějinách.
 • Všechno už tu bylo:
  • spory o očkování
  • karantény nemocých
  • izolace nemocných
  • debaty o hygienických opatření
  • nemoci, které neexistují
  • předstírání, že nemoci neexistují
 • Naši předkové už mnoho bitev vyhráli – pochopte je, ať nemusíme bojovat znovu.

Po absolvování kurzu dějiny nemocí

 • Budete vědět, které epidemie ovlivnili dějiny Evropy a jak
 • Pochopíte, proč medicína stále není všemocná
 • Pochopíte nedůvěru lidí v lékaře, vědce a jejich rady
 • Uvidíte, jak se pohled na infekční nemoci změnil
 • A to vám dohromady dá:
  • imunitu proti manipulaci
  • možnost udělat si vlastní názor
  • pochopení pro všechny aktéry debat o očkování a epidemiích

V kurzu dějiny nemocí probereme:

 • Stručné dějiny západní medicíny
  • lékařské omyly v minulosti
  • medicínské názory v minulosti
  • rozdíl mezi lékaři a chirurgy
  • teorie o původu nemocí
 • Dějiny konkrétních nemocí
  • Lepra neboli malomocenství
  • Velké morové epidemie
  • Příchod syfilidy a pohlavních nemocí v raném novověku
  • Šíření tyfu s rozvojem žoldnéřské války
  •  Přenos evropských nemocí za oceán
  • Hrůza z pravých neštovic v období osvícenství
  • Kurděje a nemoci z podvýživy
  • Cholera a zavádění hygienických opatření
  • Tuberkulózanemoc chudých
  • Dětská obrna v USA 20. století
  • Španělská chřipka – poslední virová pandemie (až donedávna)
  • AIDS – facka hrdosti medicíny
Dějiny nemocí

Cena a rozsah kurzu Dějiny nemocí

Dějiny nemocí

Stručné dějiny boje západní medicíny s infekcí
999 Monthly
 • 90 min
 • Výklad lektorky
 • Samostatná práce

Proč výuka dějepisu se mnou

11 let praxe ve vzdělávání

PhD. titul z historie z pedagogické fakulty

Mám v malíku marketing. Vím, co chcete znát!